Da li anestezija može da bude opasna za pse i da li se dešava da se pas ne probudi iz nje?

Zakonom o dobrobiti životinja anestezija je postupak kojim se isključuje osećaj bola kod životinja, a sprovodi se davanjem lokalnih ili opštih anestetika.

Intervencije na životinjama- Evo šta kaže zakon

Članom 13. ovog zakona intervencije na životinjama kojima se narušava fizička, psihička, odnosno genetička celovitost životinja može da obavlja samo veterinar, a izuzetno i vlasnik, odnosno držalac životinje.

Intervencije iz stava 1. ovog člana u naučnoistraživačke i biomedicinske svrhe može obavljati i ovlašćeni naučni radnik.

Za obavljanje bolne intervencije na životinjama obavezna je anestezija, a u postoperativnom toku analgezija.

Sve intervencije koje obavlja veterinar moraju se obavljati u skladu sa dobrom veterinarskom praksom.

ANESTEZIJA:

Svaka opšta anestezija nosi određeni stepen rizika. Ovo je rečenica zbog koje neki od vlasnika kućnih ljubimaca odustanu zahvata kao što su sterilizacija ili vađenje zuba. No ova je rečenica tačna i anesteziju treba shvatiti ozbiljno – kaže za naš portal veterinar i sručni saradnik portala dr Dragan Rozmirov.

Prema njegovim rečima, opšta anestezija neophodna je za većinu hirurških zahvata na psima i mačkama, primera radi za čišćenje zubnog kamenca, neke dijagnostičke zahvate, te za pregled potpuno nekooperativnih životinja (uglavnom mačke kod kojih često koristimo opštu anesteziju za kateterizaciju ili vađenje krvi. Kod nekooperativnih pasa obično zadovoljava sedacija).

 -Pse i mace sediramo upotrebom neuroleptika. Neuroleptici su lekovi koji se kod ljudi upotrebljavaju za lečenje psihoza, a kod životinja ih upotrebljavamo za sedaciju. Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca to nazivaju “blagom anestezijom” i smatraju da nije opasna. Međutim, neuroleptici mogu biti opasni kod pasa i mačaka koje imaju skriveni srčani blok (nakon aplikacije neuroplegika on će se pokazati, zatim kod epileptičara (mogu izazvati epi napad). Neuroleptici uglavnom deluju tako da inhibiraju simpatikus što znači da će usporiti rad srca, izazvati će slinjenje i pojačanu peristaltiku creva, pa mogu stvoriti probleme kod psa koji u crevima ima oštro strano telo – navodi sagovorni.

Pre sedacije obavezno treba porazgovarati sa vlasnikom i uzeti anamnestičke podatke o psu ili maci.

Opšta anestezija podrazumeva gubitak svesti, gašenje obrambenih reflakasa i osećaja bola. U prvom stepenu anestezije prisutna je euforija, zatim dolazi do stadijuma smirenja i analgezije, a treći stepen je hirurška anestezija u kojoj se smiruje kardiovaskularni sistem, nestaju kornealni i laringealni refleksi . Ovaj stepen anestezije nam je potreban – kaže dr Rozmirov.

Pod pojmom analgezija podrazumevamo stanje u kojem pacijent ne oseća bol, ali oseća dodir i pri svesti je. Anestezija je nesvesno stanje kontrolisanim davanjem lekova koji deluju na centralni nervni sistem. Anestetici su lekovi koji uzrokuju gubljenje svesti i gubljenje obrambenih reakcija organizma, a unose se u organizam inekcijom ili inhalacijom.

Opšti anestetici izazvaće narkozu, analgeziju, supresiju refleksa i relaksaciju muskulature. Ovi lekovi imaju i delovanje na kardio pulmonarni sistem, jetru i bubrege, a zato je presudan odabir kombinacije,vrste i naravno doze anestetika za svakog pojedinog pacijenta.

Neophodno je , imati sve krvne pretrage, RTG pluća, EKG. Neophodan je  monitoring, aparat za merenje centralnog venskog pritiska.

Ostavite odgovor